Sukupuolineutraalit avioliitot ja itsemurhat

25. helmikuuta 2017 - 17.46

Tiede-lehti uutisoi vastikään tutkimuksesta, jossa todettiin sukupuolineutraalin avioliittolain vähentäneen itsemurhia Yhdysvalloissa. Mainitsin tästä Twitterissä Pasi Turuselle ja argumentoin sen puolesta, että Aito avioliitto -yhdistyksen ajama agenda haittaa ihmisten hyvinvointia. Turunen ei ottanut tähän mitenkään kantaa vaan julisti, että “SPN-liitot kylvävät tuhoa Ruotsissa”. Hän viittasi toiseen tutkimukseen jossa käsiteltiin naimisissa olevien parien itsemurhariskiä Ruotsissa. Tutkimuksessa vertailtiin samaa sukupuolta olevia pareja eri sukupuolta oleviin pareihin.

Luin nopeasti Turusen linkkaaman tutkimuksen tiivistelmän, jossa ei ollut mitään viittausta Turusen esittämään väitteeseen. Kommentoin tätä Turuselle, johon hän vain vastasi, että Tiede-lehtikö sitten esittää kausaliteetin. Tämän jälkeen Turunen arvosteli ikääni.

Ei Tiede-lehden artikkeli tietenkään riitä tarjoamaan kausaliteettiä. Tässä Turunen on aivan oikeassa. Päätin lukaista molemmat tutkimukset lävitse ja katsoa, mitä niissä oikeasti kerrottiin.

Molemmat artikkelit on julkaistu jufo-luokitelluissa lehdissä, joten perusasioiden, kuten vertaisarvioinnin, tulisi olla kunnossa. Suicide in married couples in Sweden: Is the risk greater in same-sex couples? on julkaistu 2016 ja Difference-in-Differences Analysis of the Association Between State Same-Sex Marriage Policies and Adolescent Suicide Attempts vastikään alkuvuodesta 2017. Molemmat ovat siis tuoreita tutkimuksia. Molemmissa käytetään aineistoina kansallisia data-arkistoja, joista löytyy satojen tuhansien ihmisten tietoja, kyselyitä, kuolinsyitä, etnisiä ryhmiä, asuinpaikkakuntien kokoja ja niin edelleen. Dataa on siis ollut tarjolla perattavaksi.

Turusen linkkaama artikkeli esittää otsikossaan kysymyksen ja artikkeli vastaa siihen aikalailla suoraan ja kiistattomasti: kyllä. Datan mukaan Ruotsissa samaa sukupuolta olevissa avioliitoissa ihminen tekee useammin itsemurhan kuin eri sukupuolta olevien avioliitoissa. Artikkelissa käsitellään dataa aikaväliltä 1.1.1996 – 31.12.2009. Tämä on omaan korvaan vähän jännä, koska Ruotsi salli sukupuolineutraalin avioliiton vasta 1.5.2009. Käytännössä koko tarkasteluvälin puhutaan rekisteröityneestä parisuhteesta. Tutkimus ei kerro miksi itsemurhariski on suurempi, mutta esittelee mahdollisina syinä muun muassa homofobian. Artikkelissa todetaan avioliiton solmimisen olevan hyväksi terveydelle. Ja “on myös evidenssiä, että tämä koskee myös seksuaalivähemmistöjä”. Artikkeli siis esittää juuri päinvastaisia argumentteja kuin Turunen kertoo sen esittävän! Sen sijaan, että sukupuolineutraalit liitot kylväisivät tuhoa, ne päinvastoin parantavat ihmisten hyvinvointia. En tiedä oliko hän itse lukenut artikkelia missään vaiheessa, vai oliko tämä pelkkä heitto sen toivossa, että maalitolppien liikuttelua ei huomattaisi.

Toisessa artikkelissa tarkastellaan Yhdysvaltalaisia nuoria ja heidän taipumustaan itsemurhiin erilaisten lakien alla. Taas kerran otoskoko on satojatuhansia, joten mistään aivan pienestä data-aineistosta ei ole kyse. Datan aikaväli on 1.1.1999 – 31.12.2015. Tämäkin artikkeli keskustelee jo olemassa olevasta tutkimuksesta, jossa puhutaan siitä kuinka samaa sukupuolta olevien avioitumisen kieltäminen vaikuttaa negatiivisesti ihmisiin. Ja käänteisesti, kun avioliitot sallitaan ihmiset voivat mielenterveydeltään paremmin. Tutkimuksessa kerrotaan kuinka sukupuolineutraalit avioliitot sallivissa osavaltioissa oli merkittävästi pienempi riski itsemurhiin lukio-opiskelijoiden keskuudessa. Ja tässä tutkimuksessa todellakin argumentoidaan sen puolesta, että nimenomaan sukupuolineutraalit avioliitot vähentävät itsemurhariskiä. Kausaliteetti löytyy, joskin perimmäinen mekanismi jää vielä hämäräksi.

Molemmat artikkelit painottavat yhteenvedossa päättäjien vastuuta sukupuolivähemmistöistä. Kuten jo aiemmin kirjoitin tutkijoiden keskuudessa on pitkään ollut konsensus siitä, että sukupuolineutraalit avioliitot ovat hyvästä. Aito avioliitto -ryhmä jatkaa oman agendansa ajamista, mutta tieteeseen sitä ei voi pohjata, sillä tutkimustulokset ovat heidän maailmankuvaansa vastaan. Vaihtoehtoisten faktojen maailmassa tietysti kaikki on mahdollista, mutta sellaiseen emme halua vajota.

Kuten jo todettua, haluan ajaa faktapohjaista päätöksentekoa ja kannatan tasa-arvoa. Nämä ovat vaaliteemojani.

Lisää uusi kommentti