Raamatuntulkinnan tuskaa

15. syyskuuta 2020 - 15.45
Kuva
Raamattu

Raamatun oppien mukaan eläminen ja seksuaali- sekä sukupuolivähemmistöjen kunnioittaminen tuntuu edelleen olevan vaikeaa. Päivi Räsänen on otsikoissa tasa-arvoisen avioliiton vastustajana ja monet konservatiivivaikuttajat kokevat velvollisuudekseen valistaa seuraajiaan homouden synnistä.

Pappi Jussi Koski teki yhdessä teologian tohtorin Ville Mäkipellon kanssa yli tunnin mittaisen videon Raamatun homoseksuaalikäsityksestä. Videolla he argumentoivat Raamattuun ja tieteeseen perustuen kuinka Raamattu ei pidä homoutta syntinä. Tämä argumentointi ei kuitenkaan kaikille kelpaa ja esimerkiksi Pasi Turunen lupautui tekemään videoon vastineen. Odotan sitä innolla, sillä Kosken ja Mäkipellon videossa on ilmeisesti oikaistu pari mutkaa.

Räsänen ja kumppanit kokevat homoseksuaalisuuden harjoittamisen synniksi. Tämä on tietysti kova väite ja kovemman siitä tekee se, että se on sitä vain konservatiivikristitylle (myös esim. konservatiivimuslimille). Liberaalimmat tulkinnat ovat aikoja sitten hyväksyneet kaikki ihmiset seksuaaliseen- tai sukupuoliseen suuntaukseen katsomatta.

Raamatun kirjoitusten tulkinta on muuttunut vuosien saatossa monelta kohden. Raamatulla on perusteltu rasismia, orjuutta, naisen alamaisuutta, naispappeuden kieltoa  – ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen polkemista.

Orjanne ja orjattarenne teidän tulee ostaa muilta, ympärillänne asuvilta kansoilta. Voitte ostaa orjiksenne myös keskuuteenne asettuneita muukalaisia samoin kuin heidän perheenjäseniään, vaikka nämä olisivatkin teidän maassanne syntyneitä. Heitä voitte pitää pysyvänä omaisuutenanne, ja voitte myös antaa heidät perintönä lapsillenne, jotka samoin saavat pitää heidät orjinaan. Heidät voitte aina pitää orjinanne, mutta toisianne, muita israelilaisia, te ette saa panna orjantyöhön. (3. Moos. 25:44-46)

Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo
opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. (1. Tim. 2:11-12)

Olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo. Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa. (1. Kor. 14:34-35)

Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko. (3.Moos. 18:22)

Eivät nämä Raamatun tekstit ole minnekään kadonneet. Ne löytyvät kaikki edelleen kirjasta, mutta ainoastaan viimeisimmästä halutaan tehdä enää nykypäivänä numeroa. Olemme ihmiskuntana kehittyneet jo siihen pisteeseen, ettemme enää hyväksy orjuutta tai rasismia. Pidämme miehiä ja naisia tasa-arvoisina ja annamme naisille samanlaiset oikeudet opettaa kuin miehillekin. Luterilaisissa piireissä naiset pääsevät myös papeiksi.

Minun on edelleen vaikea ymmärtää miksi fundamentalistit voivat poimia Raamatusta jotain osia, mutta jättää toiset pois. Tällainen tulkinta on mielestäni monesti älyllistä epärehellisyyttä. Toisaalta liberaalimmissa tulkinnoista tällainen mahdollistaa tulkitsijan rakentavan itselleen juuri sellaisen uskon ja jumalkuvan, kuin itselleen parhaaksi näkee.

Tähän myös Räsäsen vastaus Tuure Boeliukselle päättyy, sillä Räsänen kirjoittaa ‘Päätät kirjeesi pohdintaan Jumalasta, ”minun ajatusteni Jumalasta” ja ”sinun Jumalastasi”. Jumala ei ole meidän kummankaan ajatusten luomus, vaan hän on itse luonut meidät ja ilmoittaa itsensä omassa sanassaan.’ 

Historiallisessa mielessä uskonnot ovat syntyneet vasta viimeisen 15 tuhannen vuoden aikana, joten eri ihmisryhmät ovat todellakin luoneet “minun jumalia” ja “sinun jumalia”. Raamattukin puhuu monista jumalista, eikä ole alkupuolellaan monoteistinen, toisin kuin sitten uuden testamentin puolella on. Räsäsellä ja Boeliuksulla on erilainen jumala. Heidän tulkintansa – ajatuksensa – ovat luoneet molemmille omanlaisensa käsityksen jumalasta. Itse asiassa meillä kaikilla on oma näkemyksemme jumalasta, eikä kahta samanlaista näkemystä – jumalaa – ole olemassakaan.

Raamatun tulkinnan vaikeuteen vaikuttaa tietysti myös kirjan ristiriitaisuus. Valitsemalla jakeen mielensä mukaan, on mahdollista tulkita kirjaa hyvinkin päinvastaisilla tavoilla:

Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. (Room. 3:23)

vs.

Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. (1. Joh. 3:9)

Kreeta Karvala kirjoittaa Iltasanomien pääkirjoituksessaan “Räsäsen ulostulo muistutti taas, että ihmisten tasa-arvoa on puolustettava joka päivä” osuvasti verratessaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa kirjoittelua juutalaisiin kohdituneeseen syrjintään ja viholliskuvan lietsontaan ennen toista maailmansotaa. Voi kunpa konservatiivikristityt näkisivät hirren omassa silmässään puolustaessaan juutalaisia ja ilkeillessään homoille. Jeesuksen ajatukset fariseuksista eivät ole niin kaukana, kun kuuntelee kirkon sisältä kumpuavaa vihapuhetta.

Malkuksen ja säveltäjä-teologi Leena Julinin projekti on kerännyt kirkon piirissä esitettyjä ilkeitä puheita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä säveltänyt niihin perinteisen kuuloista kirkkomusiikkia. Tämä projekti tuo taiteenkeinoin esille sen ilkeyden, joka edelleen konservatiivikristillisissä piireissä on voimissaan.

Räsänen linjaa MTV Uutiset livessä: “Samaa sukupuolta olevien suhteet ovat häpeällisiä” ja heti perään, että “seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksia pitää puolustaa”. Kun ajetaan kaksilla rattailla niin ajetaan sitten kunnolla? Jos ajattelen omalle kohdalleni asiaa vaikka niin, että Räsänen toteaisi tieteen tekemisen olevan häpeällistä, mutta sanoisi, että tutkijoiden ihmisoikeuksia pitää silti puolustaa, niin etsisin kyllä edunvalvontaa jostain aivan muualta.

Kuitenkin, kaikki tämä konservatiivien toiminta on vain taistelua tuulimyllyjä vastaan. Ihminen ei pohjimmiltaan ole paha, eikä laajasti katsottuna hengelliselle väkivallalle tulla antamaan yhtään enempää tilaa. Ihmisoikeuksien vyöryminen jokaiselle jatkuu edelleen. Voin hyvin kuvitella vuosisadan puolessa välissä homouden synnistä saarnaavien olevan marginaalissa ja teologisten keskustelun siirtyneen aivan muualle.

Lisää uusi kommentti