Opiskelua viikoissa ja pisteissä

On se jännää kuinka näitä opintopisteitä ja -viikkoja käytetään eri puolilla Suomea.

Kaikki pääaineen aikaisemmat syventävien opintojaksojen suoritukset hyväksytään pääsääntöisesti uuden tutkintorakenteen mukaisiksi suorituksiksi. Jos aiemmat suoritukset sisältävät aineen määrittelemiä pakollisia syventäviä opintojaksoja, hyväksytään ne korvaamaan uusien vaatimusten mukaiset vastaavat pakolliset opintojaksot. Opintoviikkolaajuus muunnetaan opintopistelaajuudeksi tiede- ja opetusneuvoston hyväksymää kerrointa 3,0) käyttäen.
Lähde: Turun kauppakorkeakoulu

Palautan vielä mieleen LTY:n kursseista tehtyä tutkimusta. Kela käyttää kuitenkin kerrointa 1,8, joten miksei tätä voida käyttää muuallakin? Eriarvoisuutta sanon minä.. Mut en mä tiiä, oon vaan ihan aasi :)

Aiheet: 

Lisää uusi kommentti